Trädgården

IMG_0821 Waaernshögens Utvecklingsträdgård ligger i Billingsfors vid Laxsjöns strand. Här har vi sedan 2013 drivit utvecklande verksamhet för människor i behov av en plats att stärkas och utvecklas tillsammans med andra.

De första tre åren drevs verksamheten av Ria Oasen och ABF FyrBoDal med stöd av regionala folkhälsomedel som förmedlades av Västra Götalands Bildningsförbund. Idag drivs verksamheten med stöd från Bengtsfors kommun och anordnarbidrag från Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ser trädgården som en utvecklande grön arena där framför allt nyanländas kompetens tas tillvara och där deltagarna stärks inom det svenska språket, samhällskunskap, livskunskap och hälsa. Arbetet i trädgården syftar även till att stärka deltagarna självkänsla och självförtroende. Genom dagliga samtal i vardagen blir nästa steg i deltagarnas utveckling tydlig och i dialog med Arbetsförmedlingen beslutas gemensamt om nästa steg på väg mot egen försörjning.

Odlingarna ligger på anrika jordbruksmarker. Här låg en gång säteriet Högen. Säteriet kallades Waernshögen utifrån att släkten Waern drev säteriet.

Idag utvecklas odlingarna utifrån deltagarnas tankar, erfarenheter och önskemål. Allt arbete sker i dialog med handledare och övriga deltagare.  Vi använder folkbildning som metod i utvecklingsarbetet vilket gör att alla blir delaktiga.

Förra året odlades framför allt potatis. Målet är att skolor, ålderdomshem, m.fl. ska få tillgång till närodlade ekologiska produkter.

Waernshögen utvecklas för varje år. I år bygger vi ett växthus. I det gemensamma arbetet tränar deltagarna svenska, lär sig mer om bygge och får även till sig kunskap om samhället.