Om verksamheten

Deltagarna planerar och utvecklar trädgården tillsammans.
Deltagarna planerar och utvecklar trädgården tillsammans.

Verksamheten syftar till att stärka människor med fokus på självkänsla och självförtroende som ett första steg på väg mot egen försörjning. I trädgården får deltagarna möjlighet att utveckla sin egen drivkraft och motivation för att nå sina mål.

Basverksamheten i trädgården syftar till att stärka nyanlända och underlätta etableringen på arbetsmarknaden och i det svenska samhället.  I arbetet lyfts deltagarnas kompetens och utvecklingsbehov diskuteras med handledaren i trädgården. Genom att deltagarna inte arbetar med färdiga lösningar, utan deltar i planering och skapandet av trädgården, så växer deltagarna både som individer och som grupp.

I gruppen möts människor med olika kulturell bakgrund. I odlingarna skapas vänskapsband  som deltagarna har med sig utanför arbetet i trädgården.

I vardagssysslorna i trädgården och i olika naturområden pågår ett kontinuerligt lärande i svenska språket, samhällskunskap, demokrati och livskunskap. Studiecirklar i dessa ämnen genomförs också löpande.

Verksamheten drivs av ABF FyrBoDal.                                                          Waernhögens Utvecklingsträdgård drivs utan vinstsyfte.                     Läs mer under Om ABF