Om ABF

ABF som bildades 1912, är Sveriges största studieförbund och är partipolitiskt och religiöst obundet. ABF FyrBoDal driver traditionell folkbildning, men en allt större del av verksamheten består idag av arbetsmarknadsuppdrag och projekt som finansieras av bland annat VG-regionen, Socialstyrelsen och kommuner.

ABF FyrBoDal arbetar utifrån 5 kännetecken:

”All verksamhet genomförs med folkbildning som metod. Kvalitet är ett nyckelord i vår verksamhet och vi uppgraderar ständigt våra kvalitetssäkringsmetoder. Vi är en pedagogisk resurs och erbjuder kompetens-utveckling med pedagogiken som plattform. I dialog med föreningar, fria grupper, myndigheter med flera genomför vi idéutveckling som syftar till att stärka folkrörelserna och motverka klassamhället. Vi vill vara en tydlig, stabil, kreativ, givande och självklar samarbetspartner för individer, fria grupper, föreningar, företag och myndigheter.

”Vi vill genom folkbildning vara en utmanande förändringskraft i samhället”.