Kontakt

Handledare:

Birgitta Körner 0725-73 19 50  waernshogen@gmail.com

Verksamhetsansvarig ABF:

Eva Lindgren 0735-19 21 03 eva.lindgren@abf.se