Historia

Invigningen av Waernshögens Utvecklingsträdgård den 17  maj 2013 var en riktig folkfest i strålande solsken. Åkrarna plöjdes med häst, skolelever sjöng vårsånger, dofter av kaffe och korvgrillning fyllde luften och kommunalrådet Per Eriksson invigde trädgården.

IMG_2554

Ingemar Körner är en eldsjäl som var mycket drivande vid starten 2013. Hans förmåga att utveckla och ständigt skapa nya samarbeten är en stor tillgång i dagens verksamhet.

De första tre åren drevs verksamheten av Ria Oasen och ABF FyrBoDal med stöd av regionala folkhälsomedel som förmedlades av Västra Götalands Bildningsförbund. Målgrupperna under de första tre åren var människor med psykisk ohälsa eller som hade en missbruksproblematik. Arbete i trädgården, utflykter i skog och  mark, besök hos Naturhälsan där deltagarna fick träffa hästar, hundar och katter stärkte deltagarna. Någon lämnade sin långvariga isolering i hemmiljö och en annan deltagare började arbeta igen. Fokus på odling, natur och djur var stärkande för deltagarna och gav motivation till projektägare och samarbetspartner att driva verksamheten vidare.  Under sista projektåret kom allt fler nyanlända till trädgården. De arbetade med en verksamhet som de tidigare arbetat med i sitt hemland som de hade stor kompetens i. Deltagarna stärktes som individer samtidigt som de fick träna svenska och lära sig mer om det svenska samhället. Det är denna inriktning som  är basen i trädgården verksamhet.

Ovan film ger en bild av de erfarenheter vi gjort i projektet Naturen – en väg till jämlik hälsa, som genomfördes med stöd från Västra Götalands Bildninsförbund. Vi möter handledare, deltagare och resurspersoner som alla bidragit till en givande och kreativ verksamhet under projekttiden.